Terug naar Aangifte Ik heb een vraag

Einde aftrek van uitgaven voor monumenten

536 x bekeken Geschreven op: door -

Op 1 januari 2019 wordt de aftrek van de uitgaven voor monumentenpanden afgeschaft. Dat betekent dat u onderhoudskosten die u in 2019 betaalt, niet in meer in aftrek kunt brengen in uw aangifte inkomstenbelasting. Hoe nu verder? 

 

Vanaf 1 januari 2019 gaat een nieuwe subsidieregeling gelden. Die regeling vervangt de aftrek van uitgaven voor monumentenpanden. De subsidie kan alleen worden aangevraagd door particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie. Monumenten die bijvoorbeeld worden verhuurd als kantoorpand komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

De subsidieregeling kent geen maximum aan onderhoudskosten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De subsidie bedraagt echter maximaal 35% van de onderhoudskosten. Per jaar is een budget beschikbaar van maximaal 45 miljoen. Wordt meer subsidie aangevraagd dan het budget? Dan wordt het percentage van 35% verlaagd.

 

De subsidie moet worden aangevraagd in de periode tussen 1 maart en 1 mei volgend op het kalenderjaar waarin de onderhoudskosten zijn gemaakt. De subsidie over het jaar 2019 moet dus in maart of april 2020 worden aangevraagd. Aanvragen die buiten deze periode worden ingediend, zullen worden afgewezen. Heeft u meer vragen over deze wijzigingen?

 
 

Bekijk ook

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting

Uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting is mogelijk. Welke actie moet je daarvoor ondernemen?  

Geen aftrek eigen bijdrage auto van de zaak zonder bijtelling

De rechter: alleen aftrek van de bijdrage als je ook bijtelt.

Hij valt de komende weken op de mat. Voorlopige teruggaaf ontvangen of vergeten aan te vragen?

Het loopt weer tegen het einde van het jaar en u heeft de voorlopige teruggaaf 2019 ontvangen of u heeft nog geen teruggaaf aangevraagd voor volgend jaar.