Terug naar Winst Ik heb een vraag

Herinvesteringsreserve

3096 x bekeken Geschreven op: door - Bernold Sterenborg

Door gebruik te maken van de zogenaamde herinvesteringsreserve hoeft u niet direct belasting te betalen over de boekwinst op door u verkochte bedrijfsmiddelen.

U kunt een herinvesteringsreserve vormen voor de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel. De reserve kunt u afboeken op de aanschafkosten van een nieuw bedrijfsmiddel waardoor u niet direct belasting hoeft te betalen over de boekwinst.

Onlangs heeft de Hoge Raad beslist over juridische constructies bij zogenoemde herinvesteringslichamen. Daarbij is ook beslist over meer algemene aspecten van de herinvesteringsreserve.

  1. De keuze voor een herinvesteringsreserve moet uiterlijk blijken op de balans aan het eind van het jaar waarin het bedrijfsmiddel is verkocht. De herinvesteringsreserve wordt dan geacht te zijn gevormd op het moment van verkoop van het bedrijfsmiddel.
  2. U mag de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel al op de fiscale balans activeren bij het sluiten van de koopovereenkomst, waarbij u dan ook een investeringsverplichting vermeldt. Hierdoor kunt u een herinvesteringsreserve eerder afboeken in verband met de herinvesteringstermijn van drie jaar.
  3. Fiscaal kennen we de ruilarresten. De werking lijkt op die van een herinvesteringsreserve, maar de herinvesteringsreserve kent specifieke regels. Komt u in aanmerking voor een herinvesterings- reserve, dan kunt u niet kiezen voor toepassing van de ruilarresten. U bent gebonden aan de voorwaarden van de herinvesteringsreserve.
  4. Verkoopt u aandelen in een dochtermaatschappij van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting waardoor u te maken krijgt met de regeling tegen de handel in herinvesteringslichamen? Dan is de vrijval van de herinvesteringsreserve van de dochtermaatschappij nog fiscale winst van de moedermaatschappij

 
 

Bekijk ook

Afwaarderen pand naar bedrijfswaarde

Uw pand is in waarde gedaald. Maar in de jaarrekening wordt er maar weinig afgeschreven. De boekwaarde is volgens u nog steeds hoger dan de werkelijke waarde. Wat nu te doen?